Επεξεργασία νερού με την τεχνολογία του μέλλοντος

WELLAN2000 | Επεξεργασία νερού με την νανοτεχνολογία την τεχνολογία του μέλλοντος

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
  • Απλοποιημένη αρχή επίδρασης από την κβαντομηχανική
  • Εφαρμοσμένη για τη χρήση με βιοενέργεια ειδικά για την επεξεργασία νερού
  • Διάσπαση αλάτων, σταμάτημα της σκουριάς και της οξείδωσης στις σωληνώσεις.

Ενεργοποίηση και καλυτέρευση της ποιότητας του νερού, αποδεδειγμένων αποτελεσμάτων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων

  • Νεκρή ύλη δεν υπάρχει
  • Η ύλη αποτελείται από άτομα, ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα, άρα είναι ενέργεια και ακτινοβολία.
  • Κάθε ύλη είναι σε θέση να αποθηκεύσει ενέργειες και να τις εκπέμψει ξανά σαν συνέπεια κάθε ύλη υπόκειται σε κάποιο ενεργειακό μοντέλο ταλαντώσεων – συχνοτήτων.

Υλικά φορείς πληροφοριών

Όλη η ζωή προέρχεται από το νερό και χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή!!!
Μόρια νερού μπορούν με τις ενώσεις των ατόμων οξυγόνου και υδρογόνου να δεχτούν πληροφορίες σε μορφή κβαντοταλαντώσεων ή ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας, να τις αποθηκεύουν και να τις μεταφέρουν χωρίς το νερό να ρέει. Κατά μήκος ενεργοποίηση περίπου 2500
WELLEN 2000® είναι κατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο και ένα μέρος από(silizium) πυρίτιο. Το αλουμίνιο παράγεται από βωξίτη. Ο βωξίτης έχει αρκετά υψηλό ποσοστό σε χαλαζία. Με μια ειδική επεξεργασία κερδίζουμε από το χαλαζία, το πυρίτιο. Το πυρίτιο χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών.