Πιστοποιήσεις

Στην σύγχρονη και τεχνολογικά εξελιγμένη κοινωνία μας, τα θέματα ασφάλειας, ποιότητας των προϊόντων και υιοθέτησης πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον αποτελούν βάση εξέλιξης και αξιοπιστίας

Τα προϊόντα WELLAN® είναι είναι πιστοποιημένα απο διεθνείς οργανισμούς που εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους καθώς και την συνολική ποιότητα κατασκευής.