Πως επιδρά το WELLAN2000® ο επεξεργαστής με βιοσήματα;

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Η εξέλιξη της τεχνολογίας  μας και οι συνδυασμένες επιδράσεις στον άνθρωπο και στη φύση ενεργούν σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις.

Από τη μια η πρόοδος στην τεχνολογία , στις επιστήμες και στην ιατρική βοηθάει τον άνθρωπο στην καταπολέμηση ασθενειών και ελαττωμάτων που στο παρελθόν δε θα είχαμε καμία τύχη στν αντιμετώπισή τους και από την άλλη έχουμε γραμματική επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων,  τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη σημερινή εξέλιξη.  Πόσο δίκαιο είχε ο Γκαίτε με τον εκπαιδευόμενο Μάγο ο οποίος απελευθέρωνε τις άγνωστες μαγικές δυνάμεις τις οποίες δεν μπορούσαν να κρατήσουν υπό έλεγχο.

Η ταχύτατη εξέλιξη σ’όλους τους τομείς της ζωής μας έχει βγάλει τη φύση από την ισορροπία και σιγά-σιγά κατά κάποιον τρόπο την καταστρέφει. Η ευεξία (καλοπέραση) των ανθρώπων,  η αρμονία και ισορροπία της φύσης υποτάχθηκε στην πρόοδο.

Η επιδείνωση του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία απειλεί όλα το όντα του πλανήτη μας. Έτσι πρέπει σήμερα η ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει  ότι μόνο με απλές ήπιες τεχνολογίες μπορούμε να βγούμε από το δίλημμα.

Η πρόκληση να αναπτύξουμε και να αποδεχθούμε νέες ιδέες έχει σαν στόχο την εναρμόνιση του ανθρώπου με τη φύση.

WELLAN2000® και η έρευνα των βιοσημάτων

 Τα δύο τρίτα της επιφάνειας της γης αποτελείται από νερό και από αυτό μόνο το 0,6% είναι πόσιμο μεγάλο μέρος του οποίου είναι πολύ επιβαρυμένο.Το κόστος σε τεχνικές και ενέργεια της επεξεργασίας νερού αυξάνονται. Η επικάθιση των αλάτων στις σωληνώσεις, το σκούριασμα και η οξείδωση των σωληνώσεων που έχει σαν επακόλουθο διάφορες ρυπογόνες επικαθίσεις, απαιτεί ακριβές επισκευές , προκαλεί αύξηση του κόστους ενέργειας (ζεστό νερό)και απειλεί την υγείας μας.

Με την εξέλιξη του επεξεργαστή βιοσημάτων νερού WELLAN2000® δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα για μια ήπια και όμως αποτελεσματική τεχνολογία.  Μετά πολλά έτη έρευνας ανακαλύψαμε ότι όλοι οι ζώντες οργανισμοί επηρεάζονται (κατευθύνονται) από τις ηλεκτρομαγνητικές ωθήσεις . Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, η κινέζικη ιατρική γνωρίζει την ύπαρξη ενεργειακών πεδίων,  οι οποίοι επηρεάζουν τα ζωτικά μας όργανα.

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των ζωντανών οργανισμών είναι πάλι εξερτημένες από τις φυσικές ιδιότητες του βασικότερου συστατικού τους,  το νερό.

Επειδή πάνω από τα 2/3 του ανθρώπινου σώματος αποτελούνται από νερό και το νερό είναι η νουμερο 1 τροφή μας κατανοούμε εύλογα την εξάρτησή μας από αυτό.Το νερό δημιουργείται από υην ιδιότητα του αλυσιδωτού συνδυασμού ή σχηματισμού των μορίων του νερού. Νέες επιστήμονικές γνώσεις και εξιδεικευμένες μέθοδοι μέτρησης μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.  Έτσι έχουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα φυσικά συστήματα να επέμβουμε και να επηρεάσουμε.

Έτσι π.χ. κάποια συγκεκριμένα υλικά όπως μέταλλα, πέτρες, νερό αλλά ακόμα και ζώντες οργανισμοί,  οι ιποίοι είναι γνωστό ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελόυνται από νερό , μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς πληροφοριών βιοσημάτων. Είναι σε θέση , πληροφορίες σε μορφή ταλαντώσεων (παρεμβολές, συντονισμένες ταλαντώσεις – βιοσήματα) να αποθηκεύουν και πάλι να αποδίδουν.

Τι είναι οι πληροφορίες βιοσημάτων;

Για την καλύτερη κατανόηση καταφεύγουμε στη θεωρία των Κβάντα. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ύλη δεν είναι τίποτε άλλο από συμπιεσμένη ενέργεια και είναι σε θέση να την εκπέμψει κάτω από συγκεκριμένες συχνότητες. Με πολύ ειδικά όργανα μετρήσεων είναι δυνατόν να μετρήσουμε αυτή την ακτινοβολία.  Σύμφωνα με τη θεωρία της συγκράτησης ενέργειας,  η ενέργεια ποτέ δεν μπορεί να χαθεί αλλά υποπίπτει σε συνεχόμενη διαδικασία μετατροπής.

Ερευνώντας αυτές τις ταλαντώσεις,  ή ακτινοβολίες πιο προσεκτικά, προκύπτει ένα καλό παράδειγμα από την ακουστική, με τα κύματα του ήχου.  Κύματα από δύο διαφορετικές πηγές ίδιας  συχνότηταςκαι ίδιου πλάτους ταλάντωσης διαμετρικά αντίθετες συμβάλλουν και ο ήχος μηδενίζεται.

Αυτό το φαινόμενο μπορούμε να το παρατηρήσουμε στα ηχητικά κύματα,  τα ραδιοφωνικά κ.τ.λ. ως τις  πολύ υψηλές συχνότητες στην κατηγορία των τεραχερτς  ως και τον κόσμο των φωτονίων (σωματίδια φωτός )και τα τα σωματίδια των κβάντα. Κβάντα, τα οποία όμως σε συνάρτηση με το προϊόν μας χαρακτηρίζουμε σαν πληροφοριοδότη βιοσημάτων, παράγονται με διάσπαση των φυτόνων και διαπερνούν οποιαδήποτε μορφή ύλης. Αυτές τις ιδιότητες  χρησιμοποιεί το WELLAN2000®.

Έτσι τα σήματα που είναι αποθηκευμένα στο υλικό του δακτυλίου διαπερνούν χωρίς καμία δυσκολία οποιοδήποτε υλικό των σωληνώσεών μας και πετυχαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο νερό.