Άρθρα απο το blog μας

Τι είναι δεξιόστροφο νερό;

Αριστερόστροφο και δεξιόστροφο νερό εννοούμε την κατεύθυνση περιστροφής του σπιν των ηλεκτρονίων του ατόμου του υδρογόνου. Συγκρίσιμη είναι η ίδια περιστροφή της γης (Διάρκεια 23 ώρες και 56 λεπτά = 1 ημέρα)

Για να σιγουρευτείτε για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του δακτυλίου WELLAN2000® , (η εταιρία μας σας παρέχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 4 εβδομάδων),πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:

• Η δράση του WELLAN2000® ξεκινά αμέσως μετά την τοποθέτηση του στην υδραυλική εγκατάσταση

1. Επεξεργαστής βιοσημάτων WELLAN2000®

To WELLAN2000® ενεργοποιεί δομικές – φυσιολογικές ταλαντώσεις και ενέργεια στο σώμα και στην περιβαλλοντική χημεία με βιοφυσικές αντιδράσεις(βήματα). Το WELLAN2000® λειτουργεί χωρίς την επίδραση χημείας, μαγνητών ή ρεύματος. Ο δακτύλιος δρά στο κρύο και ζεστό νερό, στο στεκούμενο και στο ταχύτατα τρεχούμενο νερό. Δεν έχουμε έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και αναλώσιμα υλικά.

  • Απλοποιημένη αρχή επίδρασης από την κβαντομηχανική
  • Εφαρμοσμένη για τη χρήση με βιοενέργεια ειδικά για την επεξεργασία νερού
  • Διάσπαση αλάτων, σταμάτημα της σκουριάς και της οξείδωσης στις σωληνώσεις.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας  μας και οι συνδυασμένες επιδράσεις στον άνθρωπο και στη φύση ενεργούν σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις.

Από τη μια η πρόοδος στην τεχνολογία , στις επιστήμες και στην ιατρική βοηθάει τον άνθρωπο στην καταπολέμηση ασθενειών και ελαττωμάτων που στο παρελθόν δε θα είχαμε καμία τύχη στν αντιμετώπισή τους και από την άλλη έχουμε γραμματική επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων,  τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη σημερινή εξέλιξη.  Πόσο δίκαιο είχε ο Γκαίτε με τον εκπαιδευόμενο Μάγο ο οποίος απελευθέρωνε τις άγνωστες μαγικές δυνάμεις τις οποίες δεν μπορούσαν να κρατήσουν υπό έλεγχο.