Τι είναι δεξιόστροφο νερό;

WELLAN2000 | Τι είναι το δεξιόστροφο νερό

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Τι είναι δεξιόστροφο νερό;

Αριστερόστροφο και δεξιόστροφο νερό εννοούμε την κατεύθυνση περιστροφής του σπιν των ηλεκτρονίων του ατόμου του υδρογόνου. Συγκρίσιμη είναι η ίδια περιστροφή της γης (Διάρκεια 23 ώρες και 56 λεπτά = 1 ημέρα)

 

Κάθε περιστροφή δημιουργεί μια μοναδική πολόμενη ταλάντωση όπως του υδρογόνου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για την ποιότητα νερού. Τα δεξιόστροφα νερά έχουν θετικές ιδιότητες στα βιολογικά συστήματα. Βασικά ξεχωρίζουμε τρία είδη νερών.

Αριστερόστροφο νερό = 80% όλων των νερών.

Δεξιόστροφο νερό = ιαματικό νερό ανάλογα με την πηγή , έχει θεραπευτική ικανότητα. Αυτό το νερό μετά από μικρό χρονικό διάστημα ή κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να χάσει το δεξιόστροφο σπίν του και να γίνει αριστερόστροφο.

΄θεραπευτικό΄ νερό

Το ονομάζουμε ήδη από τον μεσαίωνα έτσι. Είναι βασικά δεξιόστροφο νερό και δεν αλλάζει περιστροφή.