Οι διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας νερού

WELLAN2000 | Οι διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας του νερού

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

1. Επεξεργαστής βιοσημάτων WELLAN2000®

To WELLAN2000® ενεργοποιεί δομικές – φυσιολογικές ταλαντώσεις και ενέργεια στο σώμα και στην περιβαλλοντική χημεία με βιοφυσικές αντιδράσεις(βήματα). Το WELLAN2000® λειτουργεί χωρίς την επίδραση χημείας, μαγνητών ή ρεύματος. Ο δακτύλιος δρά στο κρύο και ζεστό νερό, στο στεκούμενο και στο ταχύτατα τρεχούμενο νερό. Δεν έχουμε έξοδα εγκατάστασης, συντήρησης και αναλώσιμα υλικά.

2. Φυσική επεξεργασία με μαγνήτες

Η συνοχή των ασβεστούχων αλάτων επηρεάζετε με τη δημιουργία μαγνητικών πεδίων. Έτσι δημιουργούνται άμορφα δηλ. χωρίς δομή σωματίδια ασβεστίου τα οποία μαζί με αυτά που υπάρχουν στο νερό (οξείδια του άνθρακα), έρχονται σε ισορροπία. Η ποσότητα των μεταλλικών στοιχείων, τα οποία στο επεξεργασμένο νερό υπάρχουν, δεν αλλάζουν στην φυσική επεξεργασία. Οι μαγνήτες και τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα ενεργούν το πολύ μέχρι 80-100μ., μέχρι δυο ορόφους και όχι σε στεκούμενο ή αργά τρεχούμενο νερό. Ειδικά στα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα έχουμε εκτός της απρόοπτης βλάβης του μηχανήματος (μόνο 2 χρόνια εγγύηση), συνέχεια κατανάλωση ρεύματος και δημιουργία ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης.

3. Ανταλλαγή ιόντων – αφαλάτωση

Σε μια ειδική συσκευή αφαιρούμε από το νερό ιόντα ασβεστίου και τα αντικαθιστούμε με ιόντα νατρίου. Έτσι στα άλατα που αποτελούνται από ασβέστιο και ιόντα υδρογονανθράκων μπορούμε να πετύχουμε την ανταλλαγή των ιόντων ασβεστίου με ιόντα χλωριούχου νατρίου (αλάτι ) ώστε να μη δημιουργούνται κρυσταλλοποιήσεις. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται ιονισμός. Υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης. Αλλοίωση της γεύσης του πόσιμου νερού, του καφέ και του τσαγιού. Επιβάρυνση του πόσιμου νερού και του περιβάλλοντος, διότι τα αλάτι εισέρχεται στις αποχετεύσεις. Στα συστήματα ιονισμού τα εκατομμύρια ρητινούχα σφαιρίδια (Φ0,5 - 1mm) που υπάρχουν είναι τόπος εναπόθεσης, εκκόλαψης και πολλαπλασιασμού βακτηριδίων. Γι΄ αυτό χρειάζονται συχνά καθαρισμό.

4. Μέθοδος ενεργού άνθρακα

Υπάρχουν δύο ειδών συσκευές. Συσκευές με κόκκους άνθρακα και με ‘μπλοκ’ ενεργού άνθρακα. Οι πρώτες έχουν πολλά περισσότερα μειονεκτήματα από τις δεύτερες που είανι όμως πολύ πιο ακριβές στην αγορά και συντήρηση. Τα ο βασικό μειονέκτημα του ενεργού άνθρακα είναι οι χημικές ενώσεις που δημιουργεί και παρακρατεί έτσι όλα τα μεταλλικά ιόντα του νερού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στο ζεστό νερό. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά τους είναι ότι ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για τον κορεσμό του φίλτρου. Εάν αποδώσει σ’ ένα λίτρο νερό, αυτά που παρακράτησε μια εβδομάδα. Δεν έχουμε προστασία δικτύου, είναι μόνο για το πόσιμο νερό.

5. Αντίστροφη όσμωση

Ο πυρήνας της επεξεργασίας αυτής είναι μια ημιδιαπερατή μεμβράνη η οποία παρακρατεί όλα τα άλατα και ιχνοστοιχεία του νερού, βασισμένη στην οσμωτική πίεση υγρών με διαφορετικά επίπεδα ποσότητας διαλυμένων αλάτων. Δαπανηρή μέθοδος για οικιακή χρήση 500-1000 ευρώ αγορά και συντήρηση περίπου 200 ευρώ/έτος. Το μεγαλύτερό της μειονέκτημα είναι ότι παίρνοντας ένα μέρος καθαρού νερού (χωρίς άλατα), αποβάλλει τρία μέρη νερού και πίνουμε τελικά ένα νεκρό νερό. Δεν έχουμε προστασία δικτύου και έχουμε μόνο σε μια βρύση επεξεργασμένο νερό.

Κατανάλωση ενέργειας

Από τις επικαθήσεις των αλάτων στις ηλεκτρικές αντιστάσεις των συσκευών έχουμε αύθηση κατανάλωσης ρεύματος για ζεστό νερό. Σε μια απικάθιση μόνο 1mm αλάτων πρέπει να δαπανήσουμε 10% παραπάνω ενέργεια για να ζεστάνουμε ίδια ποσότητα νερού σε συγκεκριμένο χρόνο. Στα 3mm άλατα έχουμε και 25%, στα 5mm 30% αύξηση ενέργειας.